Prvních sto dní vedení města Brna

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Život a dění v Brně, Vydáno dne: 05. 04. 2011

Komunální volby v loňském roce přinesly nové politické uskupení. Koaliční dvojice se setkává s označováním „velká koalice“ největších reprezentantů odlišných pólů politického spektra. Podle mého se nejedná o póly, ale o „obratníky“, odkud se sbližují.

Především je to koalice „pohodlnější“, protože dva silní se lépe domluví, než jeden silný se třemi slabšími. Charakteristické pro současnou koalici je však také to, že pokud se nedomluví, nechávají věcem volný průběh: „však to nějak dopadne“. Klíčovým se zatím ukazuje rozhodnutí ODS ke spolupráci „na jistotu“ se známou garniturou ČSSD, před „přečtenou“ KDU-ČSL a „neznámou“ TOP 09. Zejména TOP 09 trvale neskrývá své ambice a rozčarování. I pod záminkou oslabení pozice primátora po sjezdu ČSSD vyzývá zejména ODS k přehodnocení.

Klub KSČM, přestože po volbách oslabil o jednoho člena zastupitelstva, neztratil pozice a uspěl svými požadavky na zastoupení v orgánech města. Už také proto, že jsme těmito požadavky nešli proti zájmům ostatních „partnerů“ v opozici. Stejně jako na kraji jsme obhájili pozici předsedy kontrolního výboru, přestože o ni usiloval nejsilnější opoziční klub. Stalo se tak nikoliv proto, že by s. JUDr. Sýkorová sloužila v minulém období koalici, jak se to snaží interpretovat její konkurentka JUDr. Matonohová. Naopak. Obhájila své postavení jak u pokračující ČSSD, tak u navrátivší se ODS, a to svým profesionálním přístupem.

Město Brno stojí stále před úkolem zpracovat, projednat a schválit nový Územní plán města Brna. Má oslabené postavení nejen rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ve věci trasy R43, ale především tím, že dosud není skončeno projednávání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které jsou nadřazeny územním plánům obcí. Upozorňuji na to, že je zapotřebí včas definovat připomínky k oběma zpracovávaným dokumentům a usilovat o to, aby splňovaly požadavky rozvoje území v souladu s našimi potřebami. Přestože termín pro připomínky veřejnosti už uplynul, zůstávají ve hře možnosti městských částí a touto cestou je ještě možno prosazovat oprávněné zájmy (jako např. zahrádkářů apod.).

Město Brno má ještě dva roky, aby se připravilo na vstup do režimu nevymezeného zákonem č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného, kdy výše nájemného bude předmětem dvoustranného sjednávání a případného rozhodování soudem. Soud však obecně není „cenovým orgánem“ a jeho rozhodování bude problematické a bude se opírat o tzv. „cenovou mapou místně obvyklého nájemného“, která je plošná a nerozlišuje kvalitu bytu. Rovněž pořizovací náklady na vybudování bytu a náklady na jeho správu a obnovu zůstávají stále nepoužívanou hodnotou. Podle současných údajů cenové mapy nájemného (např. v městě Blansko nájemné stanovené podle zákona 107/2006 Sb. jako „cílové“ navyšuje cenová mapa až o 70%) hrozí, že v městě Brně by se tyto ceny mohly pohybovat mezi 130,- až 190,- Kč/m2. Žádal jsem proto vedení města o zpracování analýzy pro stanovení vlastní věcně definované cenové politiky, aby se nájemné v obecních bytech stalo součástí cenové mapy a díky svému objemu ovlivnilo výši nájemného ve všech nájemních bytech na území města.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna