Brno čeká sjednávání nájemného

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Život a dění v Brně, Vydáno dne: 11. 03. 2011

BRNO - První údaje tzv. cenové mapy nájemného z bydlení v ČR, kterou vydává Ministerstvo pro místní rozvoj, komentoval na zasedání Zastupitelstva města Brna člen této samosprávy za KSČM Pavel Březa.

Tato cenová mapa nájemného má být vodítkem pro rozhodování soudů ve sporech o stanovení výše nájemného dohodou po skončení platnosti zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Březa upozornil na příkladu Blanska, že  cenová mapa obvyklého nájemného (85,30-94,30 Kč/m2) navyšuje cílové nájemné dle Sdělení MMR č. 180/2009 Sb. k uvedenému zákona (56,- Kč/m2) skoro o 70%.

»Města Brna se zatím cenová mapa netýká (platí cílové nájemné 75,91 až 111,97 Kč/m2 podle katastrálních území), ale pouze mechanickým přepočtem výše uvedeného trendu bychom se za dva roky dostali na hodnoty tzv. obvyklého nájemného mezi 130,- až 190,- Kč/m2. Nemalá část obyvatel Brna neunese takovou zátěž a bude hledat místo k bydlení v okolních menších obcích, a to se všemi důsledky (např. v dopravě apod.). Hrozba takto vysokého nájemného se může rovněž projevit vyšším tlakem na prodej obecních bytů, v nichž noví majitelé vykazují příznivější náklady na bydlení. Svědčí to o tom, že prováděné zobecnění dosud používaných podkladů neslouží k objektivizaci rozhodování, ale nás od reality vzdaluje,« vysvětlil Březa, který je současně předseda jihomoravské Krajské organizace Sdružení nájemníků (SON).

Březa proto požádal vedení města, aby zajistilo zpracování objektivních nákladových podkladů pro určení cenových relací v Brně, umožňující zohledňovat i kvalitu bytu. Upozornil na to, že veškeré dosavadní kalkulace (MMR) ceny nájemného v obecních bytech neberou v úvahu, protože jsou tzv. regulované. »S pořádkem v cenách nájemného se nemůžeme spoléhat na státní orgány a musíme využít své podklady a zájmy k definování cenové politiky města v bydlení. Zodpovědný přístup města při nastavení cen nájemného v obecních bytech může – vzhledem k jejich podílu na celkovém objemu nájemních bytů - vrátit cenovou mapu nájemného jako souhrn cen obvyklých na reálnější úroveň,« podtrhl Březa.

Postavení města a obce jako vlastníka bytového fondu má vedle hospodářských zájmů také povahu veřejné správy, a proto musí nést také odpovědnost za bytovou a sociální politiku.

(vž)