Malý příspěvek k integraci cizinců do našeho socioekonomického prostředí

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Úvahy, ohlédnutí a vzpomínky, Vydáno dne: 10. 03. 2011

Dovedeme si všichni představit, co to znamená, resp. co se pod tím skrývá, když si přečteme stručnou novinovou zprávu, že statutární město Brno se stává partnerským subjektem Jihomoravského kraje v projektu s názvem Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců v rámci obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, v němž žádá o veřejnou finanční podporu z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí?

A je to logické, vždyť Jihomoravský kraj je po Praze a kraji Středočeském třetím regionem ČR s největším přílivem legálně žijících cizinců (a u nelegální imigrace lze předpokládat obdobný význam). Místem kumulace těchto cizinců v našem kraji je logicky Brno, neboť i zde se projevuje obecný trend směrování cizinců i domácího obyvatelstva především do velkých měst s vyšší nabídkou pracovního uplatnění. Podle statistických údajů Policie ČR v roce 2010 na území kraje pobývalo více jak 36,6 tis. cizinců, z nichž takřka 15,8 tis. má povoleno trvalý a zbytek dlouhodobý pobyt u nás.
Brno se proto stalo místem, kde v rámci pilotního (ověřovacího) provozu již 2. rokem působí uvedené JM regionální centrum, umožňující kontakt na centra výuky a zvyšování znalostí českého jazyka, zajišťující integraci cizinců do naší majoritní společnosti prostřednictvím kulturní a osvětové činnosti, kurzů socio-kulturní orientace apod., ale vůbec i přístup cizinců na náš trh práce.

Na jeho činnost je jen pro letošní rok vyčleněno celkem 6,26 mil. Kč, z níž 75% bude financováno z prostředků EU. Personálně je pak každodenní chod Centra zabezpečován třemi stálými zaměstnanci ve vedoucích funkcích a více jak desítkou pracovníků s částečným pracovním úvazkem z řad domácího obyvatelstva. Jak vidno, i to je jasný příhodný příspěvek ke zvýšení  zaměstnanosti u nás.

Dr. Daniel Borecký, CSc.,
zastupitel města Brna za KSČM