ECHO v roce 2011

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Informace a prezentace, Vydáno dne: 24. 11. 2010

Redakce žádá, abyste texty a fota zasílali včas, nejlépe v elektronické podobě. Neúplné a opožděné údaje do Společenské kroniky neotiskujeme. Harmonogram uzávěrek a termínů vydání najdete zde.

č. 1: Uzávěrka: 27. prosince, vychází: 13. ledna
č. 2: Uzávěrka: 31. ledna, vychází: 17. února
č. 3: Uzávěrka: 28. února, vychází: 17. března
č. 4: Uzávěrka: 28. března, vychází: 14. dubna
č. 5: Uzávěrka: 25. dubna, vychází: 12. května
č. 6: Uzávěrka: 30. května, vychází: 16. června
č. 7: Uzávěrka: 29. srpna, vychází: 15. září
č. 8: Uzávěrka: 26. září, vychází: 13. října
č. 9: Uzávěrka: 31. října, vychází: 17. listopadu
č. 10: Uzávěrka: 26. listopadu, vychází: 15. prosince