Cena Jihomoravského kraje na návrh KSČM

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Život a dění v Brně, Vydáno dne: 19. 09. 2010

BRNO - »Jsme rádi, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje akceptovalo návrh komunistického klubu zastupitelů jižní Moravy a udělilo Cenu Jihomoravského kraje za r. 2010 v oboru historických věd in memoriam Prof. PhDr. Bořivoji Dostálovi, DrSc.,« ocenil včera předseda klubu komunistické části samosprávy tohoto regionu Stanislav Navrkal.

Prof. Dostál byl vědec v oboru slovanské archologie, vedoucí katedry prehistorie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V 70. letech minulého století převzal vedení vědeckovýzkumné základny v Břeclavi – Pohansku, ke vedl rozsáhlé terénní výzkumy prakticky až do posledních dnů svého života. Dostál je autor studií, článků, recenzí a monografií. Nejrozsáhlejší tituly jsou: „Slovanská pohřebiště ze střední doby hadištní na Moravě“ a „Břeclavsko-Pohansko III. a IV.“ Tyto monografie se staly neodmyslitelnou součástí vědy o naší nejstarší minulosti a slovanské archeologie v evropském měřítku. Jako univerzitní profesor Dostál vychoval řadu vědeckých pracovníků, kteří dnes v jeho díle, archeologických výzkumech, pokračují.

S podporou klubu zastupitelů za KSČM udělila včera samospráva regionu mezi 24 návrhy Cenu Jihomoravského kraje za r. 2010 též Janu Kuxovi (KSČM). A to v oboru „osobnost, jejíž život reprezentuje Jihomoravský kraj, přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.“

Kux je badatel, publicista, pedagog, funkcionář Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské. Je člen Obce spisovatelů – Klubu autorů literatury faktu, kde je nositel několika ocenění. Jako spisovatel a nakladatel vydal tři desítky knih s historickou tématikou. Je iniciátor soutěže Slavkovské memento. Publikoval stovky článků k tématům nacistického internačního tábora rodinných příslušníků členů čs. zahraničního protifašistického odboje ve Svatobořicích u Kyjova, ale zejména o bojích našich legionářů v Rusku v letech 1914 až 1920. V den 90. výročí odjezdu posledního lodního transportu do Evropy z r. 1920 vztyčil Kux 2. září 2010 na památném vojenském hřbitově ve Vladivostoku vlajku Jihomoravského kraje.
(vž)