Postřehy brněnského zastupitele Boreckého

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Volby a kandidáti, Vydáno dne: 13. 07. 2010

O své postřehy z posledního předprázdninového jednání brněnské městské samosprávy se s námi podlil zastupitel města Brna za KSČM a kandidát na brněnského senátora Daniel Borecký.

Při jednání o vyhláškách se ukázala až překvapivá shoda zastupitelů (44 pro a 1 se zdržel) k časovému vyloučení provozu výherních hracích automatů na území města od sedmi do čtrnácti hodin. Tedy v době záškoláctví dětí školou povinných. Návrh jsem nedávno předkládal opakovaně neúspěšně za zastupitele KSČM já.

Po jednáních klubů zastupitelů KSČM na radnicích magistrátu i městských částí města jasně vystupoval dlouhodobý společný názor komunistů na veřejné dotace pro vrcholový sport.  Na rozdíl od ČSSD nebo ODS, které jednoznačně preferují svá sportovní dění představovaná konkrétními akciovými či jinými podnikatelskými firmami. Komunisté se naopak shodují v zájmu dotačně podporovat především sportovní aktivity dětí a mládeže. Také aktivní sportovní vyžití Brňanů ve volném čase. Podobný přístup uplatňuje KSČM i v dotování podnikatelských dubjektů kultury, zejména divadel. Bezvýhradně, jak to bylo vidět nejen na tomto jednání samosprávy Brna, vždy hlasujeme pro dotace pro sociální služby, místní a mezinárodní aktivity dětí a mládeže, prevenční a výchovné programy proti kriminalitě, na podporu talentované mládeže, mladých vědců atp.

Zastupitel Daniel Borecký též připomněl, že komunistická část samosprávy Brna se staví proti používání části disponibilního zisku (z vybraného nájemného) z bytového hospodářství na jiné účely, než je bydlení. Podle Boreckého zakrývat finanční přebytky z viditelně předraženého až lichvářského nájemného z obecních bytů jeho rádoby bohulibým investičním využíváním (mimo zvelebování bytového fondu) považujeme za nemravné a tudíž nesprávné. Z toho plyne i bezradnost  vedení města při potřebě stanovit počet startovacích a sociálních bytů i podmínek, po jejichž slpnění mohou občané na tyto byty dosáhnout. Dokonce i při vymezení jejich pojmu. Proto se kolem změn a doplňků pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady vedla v zastupitelstvu tak velká vzrušená debata.

Příznačné pro současnou radniční koalici a její „demokratické“ chování je, že od počátku volebního období se jí nedaří sjednotit se na základních uzlových bodech územně stavebního rozvoje Brna – na umístění průtahu dálniční spojky okrajem města, umístění hlavního železničního nádraží, na  přístupch k uspořádání a druhu obchodů a služeb v Brně a v jeho nejbližším okolí. Též k umístění výškových staveb, celoměstských i krajských sportovních a kulturních zařízení, k veřejné zeleni a zahrádkářským aktivitám v zastavěném území atp. Tím je nasnadě, že po čtyřech letech se nám hektický problém sestavení a schválení nového Územního plánu města Brna vrací zpět do bodu nula – posteskl si Borecký. Vysvětlil, že kdo tomu nevěří, ať obrátí pozornost k bodům jednání zastupitelstva Brna týkajících se územního plánu a stavebního rozvoje města. Není proto náhoda, že ve vedení tohoto úseku magistrátu nastala personální změna.
K podobné „personální zamětřesení“ vzniklo nedávno i na Odboru městské informatiky. Zasvěcení dobře vědí, že jiné, než očekávané výsledky tohoto odboru, mají hlubší příčiny, než selhání či osobní růst jednotlivce – řekl zastupitel Borecký.

Václav Žalud