Volební program MO KSČM Brno – Komín pro komunální volby na období 2010 - 2014

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KOMÍN, Vydáno dne: 30. 06. 2010

Komunální volby ukazují záměry politických stran a uskupení ve směru činností pro občany v místě jejich bydliště. MO KSČM se dlouhodobě zaměřuje na potřeby občanů v jejich běžném životě. Tyto pak vyjadřuje organizace ve svém programu činností v jednotlivých oblastech života lidí. Pro zajištění priorit práce organizace na veřejnosti směrem k potřebám občanů Komína zajišťuje prostřednictvím svých volených zástupců v orgánech samosprávy místní části. Jde zejména o tyto oblasti veřejné činnosti členů a sympatizantů KSČM v naší městské části:

Oblast bydlení:

Oblast sociální:

Oblast zdravotnictví:

Oblast školství, kultury a sportu:

Oblast životního prostředí:

  Oblast bezpečnosti občanů: