KSČM bude důraznou a nesmlouvavou levicovou opozicí

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Aktuality a novinky, Zdroj: Haló Noviny, Vydáno dne: 21. 06. 2010

Proběhlé volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky skončily vítězstvím pravicového populismu nad reálnými a uskutečnitelnými návrhy levice. Volební pat z roku 2006 se neopakoval. Lidé v České republice se sice výrazně odklonili od Občanské demokratické strany, ale více než programu dali svůj hlas jen politickým heslům a frázím TOP 09 a Věcí veřejných. Sociální demokracie stylem volební kampaně a výroky některých svých představitelů odradila část voličů od hlasů pro levici. KSČM sice obhájila počet svých mandátů v Poslanecké sněmovně, ale žel i ona ztratila část hlasů voličů.

Výsledek voleb znamená bezprostřední ohrožení pracovních a sociálních jistot většiny nízko a středně příjmových skupin obyvatelstva. Politické strany pravice - ODS, TOP 09 a k nim se nyní přimykající Věci veřejné - se bez sociálního citu pouští do změn pracovního práva, omezování sociálních dávek, prosazují školné a zvyšování finanční spoluúčasti pacientů při poskytování zdravotní péče a výrazně zvýšily tlak na změnu důchodového systému. Pravicový populismus a asociální návrhy, například na zvýšení DPH či tzv. sociální úspory, však nemohou a nedokážou vyvést Českou republiku z hospodářské krize a snížit státní dluh. Rodící se pravicová koalice dala jasně najevo i své autoritářské představy o fungování demokratických principů a ústavních zvyklostí v České republice. Nelze vyloučit, že se pokusí za pomoci sociální demokracie či několika jejích přeběhlíků dosáhnout ústavní většiny a prosadit autoritářské změny ústavního systému České republiky.

To vše ukazuje na pravého vítěze voleb, kterým je především finanční kapitál a bankovní kruhy, které neberou ohledy ani na potřeby výrobců.

Pokud tři pravicové strany, které dohromady disponují v Poslanecké sněmovně 118 mandáty, vytvoří vládu, ponesou plnou odpovědnost za budoucnost České republiky a jejích občanů.

Pro Komunistickou stranu Čech a Moravy je v této situaci rozhodující obhajoba základních zájmů většiny pracujících (dělníků, zaměstnanců, živnostníků), nejvíce sociálně ohrožených skupin obyvatel (důchodců, studentů, mladých rodin, samoživitelů a zdravotně postižených) vyjádřená v jejím volebním programu. Komunistická strana Čech a Moravy bude prosazovat zrušení superhrubé mzdy, bude hájit platný zákoník práce, bude bránit zavedení školného, odmítat zvyšování spoluúčasti pacientů na hrazení základní zdravotní péče, do sněmovny znovu předloží návrhy zákonů o majetkových přiznáních, proti politickému přeběhlictví. Komunistická strana Čech a Moravy bude vystupovat proti sociálně devastujícímu zvyšování DPH, privatizaci zbývajícího státního majetku a požadovat daňovou progresi podle výše příjmů. Bude jednoznačně bránit současný průběžně financovaný solidární důchodový systém a odmítat vyvedení důchodového pojištění do soukromých penzijních fondů. Komunistická strana Čech a Moravy je připravena a bude hájit oprávněné požadavky odborů a zaměstnanců. Nabízíme širokou frontu spolupráce všem, kdož nechtějí přijmout pravicový populismus v jednostranném zájmu finančního a zahraničního kapitálu. V závazcích daných naším volebním programem bude KSČM pravici důraznou a nesmlouvavou levicovou opozicí.

11. zasedání ÚV KSČM dne 19. 6. 2010
21. 6. 2010, redakční zpráva