Pietní projev hejtmana mohou komunisté bez váhání podepsat 

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Ohlédnutí za akcemi ..., Vydáno dne: 10. 05. 2010

BRNO – Vysoce ocenili komunističtí zastupitelé projev hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška (ČSSD) na pietním aktu 8. 5. 2010 u Památníku vítězství na Moravském náměstí v Brně. Haškovo realistické hodnocení současných postojů některých lidí ve společnosti k odkazu padlých hrdinů mohou komunisté bez váhání podepsat. Hejtman uvedl:

Sešli jsme se pětašedesát let po skončení 2. světové války u pomníku, který  připomíná poslední okamžiky světového konfliktu na jižní Moravě v Brně. Poselstvím vynikajícího českého sochaře Vincence  Makovského je výzva k radosti z míru po posledním útoku.

V našem kraji je mnoho pomníků, pomníčků, pamětních míst, symbolizujících vděk osvobozeného regionu. Živých pamětníků posledních bojů a prvních okamžiků svobody je mezi námi stále méně. Nežije již mnoho přímých účastníků bojů, ať už sloužili v řadách Rudé armády, britského Královského letectva nebo v dalších spojeneckých armádách nebo působili v partyzánských skupinách na území tehdejšího Protektorátu.

Stojíme tu s nimi, abychom vzdali úctu těm, kdo za naši svobodu položili životy. Jsou tu mezi námi vedle pamětníků také příslušníci střední generace i mladší lidé, kteří, stejně jako já, události oné doby nepamatují a znají je pouze z vyprávění a z literatury.

V posledních dnech jsem se snažil využít příležitosti 65. výročí osvobození naší vlasti a setkat se s těmi nemnoha účastníky bojů, kteří ještě žijí. Myslím, že jim mnoho dlužíme. Mrzí mne, že dnešní mladá generace nemá zájem o historii, že k tématu vítězného konce druhé světové války a k tomu, co lidé zažili v koncentračních táborech a nacistických věznicích, se staví zády. Společnost je k tomu ani nevede! Přitom stále platí pořekadlo, že ten, kdo nezná vlastní historii, je odsouzen ji znovu prožít. Nepřeji to ani sobě, ani mým generačním souputníkům, ani České republice, nikomu.

Zapomínání jakoby začalo už zrušením Československé vládní komise pro stíhání válečných zločinců v roce 1990. Ani relativně nedávno vznilý Ústav pro výzkum dějin totalitních režimů se o historii z doby druhé republiky a Protektorátu příliš nezajímá, ačkoli kolem sebe občas vidíme podle mne neodpustitelné snahy přepisovat historii.

Při této příležitosti, protože já názory neměním, říkám znovu otevřeně. Je nade vší pochybnost jisté, že to byla Rudá armáda, která osvobodila převážnou část naší vlasti, určitě však jižní Moravu a Brno. Přitom se právě v Brně vede nesmyslný spor o to, jestli má na nedalekém královopolském pomníku padlých zůstat symbol Rudé armády či nikoli. Jsem toho názoru, že je důstojné nechat válečné symboly tak jak jsou a nesnažit se s bruskou v ruce přepisovat historii.

Tento názor jsem vyjádřil už při loňských vzpomínkách výročí osvobození a opakuji ho i letos. Budu ho vyjadřovat při každé příležitosti, protože hokynářské handrkování o to, kolik přesně padlých kde leží a zda vůbec právě pod daným pomníkem, nám bere důstojnost a neslouží naší dobré pověsti jinde ve světě. Objevily se např. hlasy, které ve svaté válce proti padlým rudoarmějcům tvrdily, že pod pomníkem v Králově Poli vlastně žádní padlí neleží. To už byl vrchol, zvláště když průzkumy ukázaly, že pohřebiště je ještě rozsáhlejší, než současné pietní místo. Někteří lidé by měli raději mlčet a nedělat hanbu nám všem!

Pokorně sklonit hlavu a vzdát čest těm, kteří jsou tam, na brněnském Ústředním hřbitově, v Ořechově a kdekoli jinde na mnoha místech Jihomoravského kraje pochováni. Taková je naše povinnost vůči vojáků, kteří před 65 roky přišli o životy za naši svobodu v posledních okamžicích 2. světové války, daleko od domova, od svých blízkých, ke kterým se toužili vrátit. Zůtali v naší zemi navždy a stali se součástí její historie. Taková je historická pravda, kterou nelze popřít ani obejít.

Pozorně naslouchat, poděkovat a pomoci veteránům, kteří projevili statečnost v řadách 1 čs. Armádního sboru v Sovětském svazu, v britském Královském letectvu, v domácím hnutí odporu, kdekoliv na frontách boje proti nacismu – to je naše povinnost vůči žijícím účastníkům odboje. Také díky jejich statečnosti a odvaze jsme mohli prožít poválečných pětašedesát let v míru. To oni se spolu s našimi osvoboditeli zasloužili o přežití našeho národa.

Jménem Jihomoravského kraje, jménem svým i mladé gnerace jižní Moravy vyslovuji hluboké  uznání veteránům a vzdávám úctu padlým. Slibuji, že na činy našich osvoboditelů nikdy nezapomeneme – uzavřel projev hejtman Michal Hašek.

(vž)