Akce k 89. výročí založení Komunistického svazu mládeže

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Ohlédnutí za akcemi ..., Vydáno dne: 05. 03. 2010

Málokterá organizace v České republice prošla tak dlouhým a veskrze bouřlivým vývojem, jako Komunistický svaz mládeže. Dějiny plné rozhodujících zápasů – prvorepublikových dělnických bouří, odboje proti fašistické okupaci – přinášely obrovská vítězství i tragické porážky. O to větší význam měla i oslava 89. výročí založení KSM, která se konala bezprostředně po našem soudním vítězství, po porážce čtyřletých snah antikomunistických kruhů o zákaz naší organizace.

Akci k 89. výročí založení uspořádala dne 6. února 2010 – tedy přesně v den výročí – Jihomoravská oblastní rada KSM v budově MěV KSČM v Brně. Hlavním bodem byla poutavá přednáška Milana Krajči, předsedy Komunistického svazu mládeže, který hovořil nejprve o současné situaci a o nedávných soudních tahanicích s ministerstvem vnitra o legálnost či nelegálnost KSM. Druhá část přednášky byla věnována historickému  vývoji komunistického mládežnického hnutí u nás.

Svou účastí podpořila akci rovněž významná levicová básnířka Marie Veselá, která vystoupila v následné diskusi a vyjádřila svou podporu KSM i přání lepší spolupráce jednotlivých komunistických mládežnických skupin v Brně. To je i naším cílem a jsem přesvědčen, že i budoucí realitou. 

Jakub Holas