Brno si zaslouží kvalitního poslance

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Volby a kandidáti, Vydáno dne: 19. 08. 2009

Brno je druhé největší město ČR. Tato metropole Jihomoravského kraje má necelých 400 tisíc obyvatel, což je necelá třetina trvale hlášených osob v kraji. Brňané se shodnou s ostatními obyvateli republiky na existenci pragocentrismu. Praha proto Brnu přepustila některé orgány státní správy. V Brně tudíž sídlí Nejvyšší soud a Nevyšší správní soud. Výhody to pro Brno nemá takřka žádné, ale ostatní mohou hovořit o brnocentrismu. Poněkud jiná situace nastala, když Praha Brnu poskytla další drobeček nechtěného státního orgánu. Přišel k nám pirát silnic a začal veřejně chránit práva. V Praze by dopravní kolapsy způsobené tímto mimořádným řidičem mohly mít dalekosáhlejší následky. Brno zřejmě zlobilo, proto se jeho obyvatelé v okolí ulice Údolní mohou pohybovat jen na vlastní riziko.

Brno dalo české  politice ne zcela povedené ministry. Namátkou uveďme například ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, který zavedl platbu již za pouhé nahlédnutí do ordinace lékaře. Ondřej Liška byl ministrem školství, jenž nezvládl svůj mateřský jazyk, Milan Šimonovský, další z řady nepříliš kvalitních členů vlády, měl na starost ministerstvo dopravy.

Zdá se, že obyvatelé  Brna zatím neměli příliš šťastnou ruku při výběru svých zástupců do Poslanecké sněmovny. Nyní máme možnost to změnit. Brno jako druhé největší město republiky si určitě svého zástupce v Parlamentu zaslouží.

Kdo jiný, než  člověk, který v dané obci dlouhodobě žije, zná její problémy. Nemusí naslouchat návrhům lobbistů, v daném prostředí se orientuje sám. I kdyby ztratil každodenní kontakt s místem svého bydliště, žijí zde jeho známí, přátelé a spolupracovníci. Od nich určitě získá mnohem lepší přehled, než pomocí i té nejkvalitnější výstřižkové služby.

Brňáci, nenechme se zahanbit a udělejme maximum pro to, abychom i my měli svého poslance, který bude hájit zájmy moravské metropole! Každý  z oprávněných voličů má možnost na kandidátce jednoho politického subjektu dát preferenční hlas až čtyřem kandidátům. Využijme svého práva volit a možnosti pomocí preferenčních hlasů zvolit takové kandidáty, kteří nás budou kvalitně zastupovat.

Brňáci, volte brněnské  kandidáty na kandidátní listině KSČM!

Autor: Kateřina Horáková (členka Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň)